JM@home väljer Exopen

JM@home väljer Exopen

Vi välkomnar JM@home som ny kund till Exopen.

JM@home använder Exopens lösning i deras ekonomiska förvaltningstjänst.

Ekonomisk förvaltning är en tjänst som JM@home erbjuder till de BRF som de producerat. Tjänsten erbjuds för att hjälpa BRF:er med att effektiviserar sitt arbete med, till exempel avgifts- och hyresadministration, årsredovisning, löpande bokföring och lånehantering.

6 februari 2020