JM@home väljer Exopen

Vi välkomnar JM@home som ny kund till Exopen. JM@home använder Exopens lösning i deras ekonomiska förvaltningstjänst. Ekonomisk förvaltning är en tjänst som JM@home erbjuder till de BRF som de producerat. Tjänsten erbjuds för att hjälpa BRF:er med att effektiviserar sitt arbete med, till exempel avgifts- och hyresadministration, årsredovisning, löpande bokföring och lånehantering. 6 februari 2020