HR-rapportering

Få en samlad bild av personalen med Exopen HR-Report

Synliggör varje individ

I ett företag med många anställda kan det vara svårt att få ett grepp om viktiga parametrar som sjukfrånvaro och övertid. Med Exopen HR-report  kan du få en samlad bild av personalen. Du som HR-ansvarig får det stöd du behöver  för att kunna ta hand om personalen och samtidigt följa lagkrav. 

Anpassat efter din verksamhet

HR-Report anpassas helt efter er verksamhet och du som HR-ansvarig får en helhetsbild över personalen så att det blir enkelt att rapportera personaldata och följa upp dina nyckeltal på individ-eller gruppnivå.  Du slipper att samla data manuellt från olika system utan kan snabbt och enkelt få en överblick i en samlad rapport där information uppdateras.

Behörighetsstyrning

Med HR-Report utgår ni från en gemensam rapport men med hjälp av behörighetsstyrning kommer endast specifika personer åt den information de har behörighet för.