Skanska använder idag Exopen Web Reports och Exopen Forecast. De har tagit fram några unika komplexa rapporter som lagrar prognosinformation om projekt och resultatenhet, sedan även diverse enklare rapporter.

Utmaning

Vi använde Excel med olika avancerade VBA-script för att göra våra prognoser. Antalet Excelrapporter var begränsat men behovet var stort. Vi ville inte skapa fler på grund av ovanstående.

 

Resultat

Vi har idag Exopen Web Reports och Exopen Forecast. Vi har gjort några unika komplexa rapporter som lagrar prognosinformation om projekt och resultatenhet, sedan även diverse enklare rapporter. Vi slipper vba-kod och olika versioner av dokumenten. Vi kan uppgradera Excel och vi samlar våra rapporter i en och samma portal.

Vi har gjort väldigt mycket sedan vi införde systemet, till exempel publicerat en rapport för flera olika länder. I Europa har vi valutasäkring och vi använder även systemet för att plocka ut icke-ekonomiska rapporter samt för att utföra operationer där slutanvändarna kan köra en rapport för att utföra operationer i olika system. Vi kan göra ändringar av attestreglemente, uppdatera register, sätta behörigheter, låsa verserier och så vidare. Resultatet är att det finns vinning i både tid och pengar.

Magnus Blomberg, Skanska Commercial Development Nordic AB

Skanska
Om Skanska

Skanska AB är en världsledande byggkoncern baserad i Stockholm med regionala kontor i hela Sverige. Skanska grundades i Malmö 1887.

 

Kundreferenser Se alla kundreferenser

De befintliga rapporterna som fanns i ekonomi- och faktureringssystemen var oflexibla och innehöll inte alltid den information vi sökte. Med Exopen Systems lösningar får de bättre kontroll över verksamheten, oavsett roll.

Läs mer

Den senaste lösningen anpassades helt och hållet för Nobis Hotel och för deras bransch, allt skräddarsyddes i nära samarbete med kunden.

Läs mer

För att undvika flera timmars arbete varje vecka med att konsolidera siffror och ta fram rapporter. Valde Låsteam att använda en rapporteringslösning från Exopen.
– Den största fördelen är att man kan fortsätta att jobba i Excel, säger Patrik Björk.

Läs mer
Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett första möte där våra duktiga experter berättar mer om hur våra lösningar kan hjälpa just ert företag.