HR-rapportering som synliggör varje individ

Vi ger HR-ansvariga det stöd de behöver för att kunna ta hand om personalen och samtidigt följa lagkrav. Behörighetsstyrning och enkel rapportering ger personaldata och nyckeltal på individ- eller gruppnivå.

 

En helhetsbild över personalen

Vår lösning för HR-rapportering anpassas helt för er verksamhet. HR och personalansvariga får en helhetsbild över personalen och kan enkelt följa upp och analysera viktiga nyckeltal. Med en vy över trender och mönster blir det möjligt att agera i tid på till exempel sjukfrånvaro eller semesteruttag. Notiser och varningar gör det möjligt att se allt från anställdas födelsedagar till att det är dags för uppföljningssamtal. Allt i samma rapport med behörighetsstyrning.

Behörighetsstyrning

Med vår rapporteringslösning utgår ni från en gemensam rapport. Med behörighetsstyrning kommer rätt endast specifika personer åt den information de behöver. Personalansvariga ser till exempel endast information om sin personal medans ledning och HR har ser en sammanställning, till exempel personalomsättning samt kompetenser, allt i samma rapport.

Rapporten innefattar bland annat

  • En övergripande vy på gruppnivå
  • Detaljinformation på individnivå
  • Följ upp lagkrav, sjukfrånvaro och övertid
  • Se kompetenser, utbildningar och certifikat
  • Personalomsättning
  • Födelsedagar och intern rörlighet m.m


Detta är ett axplock av de nyckeltal som vår rapport kan visa. Kontakta gärna oss för mer information.

 

“Platscheferna har en tydlig bild och kan ta ansvar för medarbetarna i projektet på ett mer systematiskt sätt och arbetscheferna ser hela den organisation som de ansvarar för.”

Malin Bergman HR-Chef, SVEAB

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett första möte där våra duktiga experter berättar mer om hur våra lösningar kan hjälpa just ert företag.