Nu är den nya versionen här! Migrera till Version 6 idag

Upplev fördelarna med Version 6 du också

Exopen Version 6 har många fördelar, bland annat bättre prestanda, uttökad funktionalitet,  är tillgänglig i alla webbläsare utan installation av plug-in vilket gör att även du som MAC användare kan arbeta i Exopen.

Enkelt att migrera 

Det är enkelt och smidigt att migrera över till den nya versionen. Du kan nämligen fortsätta att jobba vidare i den gamla versionen parallellt som vi migrerar över er till den nya. Under perioden kommer ni att ha dubbla licenser utan extra kostnad.

Så kommer du igång!

1. Uppstartsmöte

Du har ett uppstartsmöte med någon av oss på Exopen. Vi går igenom vilka rapporter du har idag, tidsram för migrering och vad som krävs av dig.

2. Flyttstädning

Du går igenom era rapporter och ser över om ni använder alla eller om det finns rapporter som ni vill passa på att rensa bort. När ni vet hur mycket som ska konverteras så får ni ett estimat på hur många timmar en konvertering av dessa kommer att ta.

3. Beställning

Du beställer migreringen av oss och får en teknisk specifikation som du lämnar över till er IT-avdelningen. Du och er IT-avdelning bestämmer sedan när det finns möjlighet för vår support att installera den nya versionen.

4. Vi hjälper er hela vägen

Vår suppot installerar servern och ser till att de klienter och användarna som ni har i dagens version även finns i den nya versionen. Finns det behov så kan vår support utbilda er hur ni sätter upp klienterna och användarna.

5. Konvertering av rapporter

När allt är på plats så tar vår konsult över och konverterar de rapporter som du vill ha över i den nya versionen. När alla rapporter är konverterade så utför konsulten testkörningar för att se att allt fungerar som det ska innan vi lämnar över till dig.

Du behöver inte betala några extra kostnader för licenser när ni migrerar över till den nya versionen och du kan fortsätta jobba i den gamla versionen under processen. När allt är testkört och verifierat släcker vi ner den äldre versionen och du kan börja uppleva skillnaderna i Version 6!

Kontakta vår support och kom igång idag!