Sollentuna Energi & Miljö

SEOM har nu flexibla rapporter

När SEOM insåg att de hade ett behov av flexibla rapporter. Vände de sig till Exopen. Nu har de full flexibilitet – och kan fortsätta att arbeta i Excel.

Kundcase Seom

Om

SEOM Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun, med cirka 90 anställda. Omsatte över 600 miljoner kronor 2016 och har 6 stycken olika affärsområden.

Utmaning

De befintliga rapporterna som fanns i ekonomi- och faktureringssystemen var oflexibla och innehöll inte alltid den information vi sökte. Dessutom var de inte anpassade för Excel. Tidigare hade vi rapporter i pdf, vi saknade Excel och tabeller.

Lösning

Från början köpte vi två licenser för att kunna bygga och köra rapporter. Det tog väldigt kort tid från att vi beställde tills vi var igång. Med ett par dagars konsulthjälp var Exopen installerat och uppkopplat mot databaserna och vi hade ett par grundläggande rapporter, som vi sedan har kunnat vidareutveckla själva. Efter det har jag byggt många nya rapporter själv.

Flexibiliteten i kombination med Excel är det jag uppskattar i Exopen-lösningen.
Nu har vi bestämt oss för att gå vidare till en annan licensmodell som ska ge fler användare på företaget möjlighet att köra Exopen-rapporter. Vi har tidigare varit ett fåtal personer som byggt och använt dem men nu ska fler få tillgång dem. Det för att de snabbt och enkelt ska kunna nå den informationen de behöver och slippa fråga.

Resultat

I min roll som controller uppskattar jag flexibiliteten hos Exopen. Det uppstår alltid nya frågeställningar och med Exopen kan jag själv välja vilket data jag ska plocka ut och exakt på vilket sätt min Excelrapport ska vara utformad. Samtidigt är Exopen enkelt att använda för de medarbetare som inte har tid och intresse av att bygga egna rapporter.

Med Exopen kommer vi i från för definierade rapporter som någon annan har gjort i ordning, vi kommer bort från att inte vara flexibel. Med Exopen fick jag tillgång till ett uttömmande och flexibelt system och kan strukturera allt som jag själv vill. Exopen är också jättebra när jag vill analysera min data på ett mer djupgående sätt och man kan alltid dyka djupare för att få svar på det jag vill. Vi sparar också mycket tid på att inte behöva ta kontakt med systemleverantörer. Vi får även bättre kontroll över verksamheten, oavsett roll.

JOHANNA ROFORS, CHEF AFFÄRSSTÖD & MILJÖ @ SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ